TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 09/12/2023
TIN TỨC
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã giao nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam lập “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và 2030”. Theo đó:

Đến năm 2020, toàn tỉnh Quảng Nam có 20 đô thị, bao gồm 02 đô thị loại II (Tam Kỳ, Hội An), 01 đô thị loại III (Núi Thành), 06 đô thị loại IV (Điện Bàn, Ái Nghĩa, Nam Phước, Hà Lam, Thạnh Mỹ, Khâm Đức) và 11 đô thị loại V (06 đô thị hiện hữu là P’Rao, Đông Phú, Tân An, Phú Thịnh, Tiên Kỳ, Trà My và 05 đô thị hình thành mới là Trung Phước, Tắk Pỏ, Tơ Viêng, Hương An, Việt An).

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 28 đô thị, bao gồm các đô thị đã có trước năm 2021 và 08 đô thị hình thành mới trong giai đoạn 2021-2030 (Chà Vàl, Sông Vàng, AXan, Kiểm Lâm, Duy Nghĩa, Bình Minh, Vĩnh Phước - Lâm Tây, Phước Hiệp). 

20141216 Chuong trinh PTDT 1.jpg

Để đạt được mục tiêu mà Chương trình phát triển đô thị đề ra, từ nay đến 2020, cân tiến hành lập đề án đề nghị công nhận đô thị cho 13 đô thị, trong đó có 08 đô thị nâng loại và 05 đô thị thành lập mới với lộ trình cụ thể như sau:

TT

Tên đô thị

Loại đô thị

Kế hoạch thực hiện

2014

2020

Quy hoạch chung

Lập Chương trình/Khu vực  PTĐT

 Lập đề án nâng loại ĐT

Công nhận loại ĐT

Lập đề án cấp hành chính

Công nhận cấp hành chính

A

HÀNH LANG BẮC

 

 

 

 

 

 

I

Cụm Động lực số 1

 

 

 

 

 

 

1

Hội An

III

II

2015

2015

2016

2017

 

2

Ái Nghĩa

V

IV

-

2014

 2018

2019

 

II

Cụm Tây Bắc

 

 

 

 

 

 

3

Thạnh Mỹ

V

IV

-

2015

2019

2020

 

4

Tơ Viêng

-

 V

-

2015

2015

2015

2016

2016

B

HÀNH LANG TRUNG

 

 

 

 

 

 

I

Cụm Động lực số 2

 

 

 

 

 

 

5

Nam Phước

V

IV

-

2014

2019

2020

 

6

Hà Lam

V

IV

-

2015

2019

2020

 

7

Hương An

V

2015

2015

 2016

2017

2018

2019

II

Cụm Trung Tây

 

 

 

 

 

8

Khâm Đức

V

IV

-

2015

2019

2020

 

9

Trung Phước

-

V

2014

2015

2015

2016

2016

2016

10

Việt An

-

 V

2015

2016

2019

2020

2019

2020

C

HÀNH LANG NAM

 

 

 

 

 

 

I

Cụm Động lực số 3

 

 

 

 

 

 

11

Tam Kỳ

III

II

2014

2015

2016

2016

 

12

Núi Thành

V

IV

2015

2015

2016

2016

2017

2017

IV

III

 

2018

2019

2020

 

II

Cụm Tây Nam

 

 

 

 

 

 

13

Tắc Pỏ

-

 V

2015

2016

2015

2016

2016

2016


Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của Quảng Nam và là cơ sở để để các địa phương lập Chương trình phát triển cho các đô thị trên địa bàn Tỉnh. Vì vậy, trong quá trình triển khai, Viện đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với tất cả các địa phương trong tỉnh để thu thập thông tin, lấy ý kiến về hiện trạng và các định hướng phát triển của từng đô thị trong tương lai, kết hợp với các định hướng phát triển hệ thống đô thị theo Quy hoạch Vùng tỉnh Quảng Nam (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014) để làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung Chương trình này.

20141216 Chuong trinh PTDT 2.jpg

Nội dung Chương trình đã được lấy ý kiến các sở ban ngành, địa phương và được UBND tỉnh thông qua vào ngày 20/11/2014. Hiện nay, Chương trình đang được trình lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt ./.

 Tin bài: KTS. Nguyễn Hiệp Định

Ngày đưa tin:  16/12/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117