TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ tư, 15/08/2018
TIN TỨC
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hà Lam (29/06/2018 11:55 AM)
Ngày 17/05/2018, “Chương trình phát triển đô thị Hà Lam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND.
Hội thảo về điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam (29/06/2018 11:34 AM)
Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND Tỉnh đã phát huy giá trị trong việc đề xuất các chương trình, kế hoạch nhằm đạt mục tiêu về quản lý, thu gom CTR, góp phần bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Nam.
Đưa vào sử dụng Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Tam Kỳ (29/06/2018 11:18 AM)
Trong những năm qua, Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Tam Kỳ đã đạt được nhiều thành tích cao trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần đáng kể đời sống văn hóa, tinh thần và nâng cao sức khỏe cho người dân thành phố
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình (29/06/2018 10:24 AM)
Thăng Bình là huyện có vị trí trung tâm địa lý của tỉnh Quảng Nam với diện tích tự nhiên 385,6km2 và dân số khoảng 181,61 ngàn người, bao gồm 22 xã, thị trấn.
Tái chứng nhận, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015: Nâng cao hiệu quả quản lý, khẳng định chất lượng công tác tư vấn tại CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam (13/06/2018 14:32 PM)
Ngày 01/6/2018, Tổ chức quốc tế Bureau Veritas đã cấp Giấy chứng nhận cho Hệ thống quản lý chất lượng đã được nâng cấp lên Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Thông báo Tuyển dụng
Xu hướng cửa mặt tiền trong kiến trúc hiện đại
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để dăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hà Lam
Hội thảo về điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam
Đưa vào sử dụng Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Tam Kỳ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình
Tái chứng nhận, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015: Nâng cao hiệu quả quản lý, khẳng định chất lượng công tác tư vấn tại CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Chương trình phát triển đô thị Núi Thành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
10 mẫu gạch ốp mặt tiền được ưa chuộng 2018
1 / 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI SJC - Võ Văn Mỹ: 0982448117