TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ năm, 13/12/2018
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam

Tài khoản: 119000020815 tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Quảng Nam

MSDN: 4001133017

ĐT-Fax: 0235.3810913

Website: quyhoachqnam.vn

Email: quyhoachqnam@gmail.com


Dia diem.jpg

Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc

Le Tu.jpgLê Tú

0913478484

Letu.qna@gmail.com

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Nguyen Van Phong.jpgNguyễn Văn Phong

0905525599

ngphongtk@gmail.com

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Vo Nguyen Vuong.jpgVõ Nguyên Vương

0903538106

vonguyenvuong@gmail.com

Thành viên HĐQT

Kế toán trưởng;

Trưởng phòng

Hành chính - Tổng hợp

Le Thi My Huong.jpgLê Thị Mỹ Hướng

0914228339

huongle81976@gmail.com

Phụ trách  phòng

Quy hoạch - Kiến trúc

Nguyen Van Phong.jpgNguyễn Văn Phong

0905525599

ngphongtk@gmail.com

Trưởng phòng

Phát triển đô thị và

Thông tin quy hoạch

Le Trung Thong.jpgLê Trung Thông

0988790390

trungthongvqhqnam@gmail.com

Phụ trách phòng

Phòng Kinh tế - Kỹ thuật

Vo Nguyen Vuong.jpgVõ Nguyên Vương

0903538106

vonguyenvuong@gmail.com

Trưởng phòng

Khảo sát xây dựng

Dang Duc Hieu.jpgĐặng Đức Hiệu

0913419391

hieuksvqh@gmail.com

Ngày đưa tin:  09/10/2018
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI SJC - Võ Văn Mỹ: 0982448117