TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/12/2023
TIN TỨC
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duy Xuyên

Duy Xuyên có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, là một huyện vùng trung du bán sơn địa nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam, hiện có tổng diện tích tự nhiên 308 km2 với dân số trung bình năm 2016 là 126.155 người. Trong những năm qua, huyện Duy Xuyên đã phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, cần cù sáng tạo, đã không ngừng nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, vượt qua bao khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp xây dựng, đổi mới huyện nhà đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định; Cơ cấu kinh tế khá hợp lý (nông nghiệp: 18,76%, phi nông nghiệp: 81,24%) và đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hiện nay, Duy Xuyên đang tập trung đầu tư phát triển du lịch, các cơ sở công nghiệp, dịch vụ đi đôi với phát triển hệ thống đô thị, trung tâm xã, các thị tứ phân bố đồng đều trên khắp địa bàn huyện nhằm phát huy tốt nhất lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế, tiềm năng để trở thành hạt nhân phát triển cho khu vực.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: quy mô nền kinh tế nhỏ, nguồn lực tài chính yếu, khá năng thu hút đầu tư phát triển kinh tế chưa mạnh, chưa có điều kiện tích lũy để tái sản xuất mở rộng và chưa khai thác, phát huy mạnh các tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển tốt hơn.

Để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Duy Xuyên nhanh và bền vững, cần phải xác lập các định hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển có tầm nhìn dài hạn, có tính khả thi cao đi đôi với hệ thống giải pháp phát triển hợp lý, khoa học, đồng bộ trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện thực trạng phát triển và khả năng huy động các nguồn lực phát triển ở trong và ngoài huyện, phù hợp định hướng phát triển của Quảng Nam và Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Để thực hiện được điều đó, UBND huyện Duy Xuyên đã đề nghị CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tổ chức thực hiện lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duy Xuyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Ngày 29/03/2018, đồ án được báo cáo với các lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Duy Xuyên và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, xã, thị trấn thuộc huyện.

 20180404 QHKTXH Duy Xuyen 1.jpg

Phát biểu trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đồ án, xác định đồ án đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc và khoa học nên đã phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng Duy Xuyên và đề ra phương hướng phát triển vừa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, vừa đáp ứng được nhu cầu nâng cao nhanh chóng đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân. Đồ án cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý về xác định cây trồng, vật nuôi thế mạnh, về phân vùng phát triển, về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của huyện,…

20180404 QHKTXH Duy Xuyen 2.jpg

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thống nhất cao với các nội dung cơ bản trong Quy hoạch và đề nghị CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành, các cấp để bổ sung thêm một số nội dung cụ thể trong phát triển kinh tế, xã hội, trong hình thành và phát triển chuỗi đô thị, trong nâng cấp và mở rộng mạng lưới giao thông kết nối để làm tiền đề, cơ sở cho sự phát triển Duy Xuyên trong trung và dài hạn. Ông cũng đề nghị CTCP Viện khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh để tổ chức thông qua Ban Thường vụ huyện ủy Duy Xuyên trong tháng 04/2018 và trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt để sớm triển khai tổ chức thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển kinh tế - xã hội Duy Xuyên từ nay đến năm 2025 ./.

Tin bài: ThS. Lê Thị Mỹ Hướng

 

 

 

 

 

Ngày đưa tin:  04/04/2018
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117