TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/12/2023
TIN TỨC
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đường ĐT606 (Km14)

Ngày 21/8/2019, Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Dự án khai thác quỹ đất khu dân cư đường ĐT606 tại Km14 được UBND huyện Tây Giang phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND. Đồ án quy hoạch này do CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam thiết kế.

Đây là một khu dân cư mang tính đặc trưng thông qua việc tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan vừa hiện đại theo chuẩn đô thị, vừa phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên của khu vực miền núi. Mặt khác, khu dân cư hoàn thiện sẽ góp phần tạo sự đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực trung tâm xã A Tiêng, huyện Tây Giang.

20190930-DT-606-Tay-Giang-1.jpg

Tổ chức tổng mặt bằng và không gian kiến trúc cảnh quan khu dân cư này đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ theo Quy hoạch chung xây dựng  theo điều chỉnh, mở rộng và Quy định quản lý Khu trung tâm hành chính huyện Tây Giang.

- Khớp nối chặt chẽ với đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khớp nối, điều chỉnh, mở rộng khu đô thị trung tâm huyện Tây Giang.

- Đảm bảo các tiêu chí của một khu dân cư đô thị xanh, sạch, đẹp, sáng với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hoàn chỉnh.

Việc lập đồ án quy hoạch và triển khai thực hiện dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc góp phần hình thành không gian đô thị sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc, đồng thời góp phần kích thích sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Tây Giang./.

Tin bài: KTS.Lê Tôn Quân

 

Ngày đưa tin:  30/09/2019
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117