TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 09/12/2023
TIN TỨC
Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Nông Sơn

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Quy hoạch vùng huyện Nông Sơn giai đoạn đến năm 2030 được UBND huyện trình HĐND huyện Nông Sơn xem xét tại kỳ họp thứ 14 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

20191224-Quy-hoạch-xây-dựng-Vùng-huyện-Nông-Sơn-1.jpg

Đồ án quy hoạch do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam lập với các mục tiêu chính như sau: Cụ thể hóa và kết nối các chương trình, kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Rà soát, khớp nối, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn huyện, kể cả các quy hoạch xây dựng nông thôn mới, để đảm bảo tính liên kết vùng; Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng khung trên địa bàn huyện; Làm cơ sở lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng.

Phân vùng không gian phát triển huyện Nông Sơn bao gồm hai tiểu vùng:  Tiểu vùng 1 bao gồm các xã Quế Trung, Quế Lộc, Sơn Viên và Tiểu vùng 2 bao gồm các xã Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm, Phước Ninh. Các trục không gian chính là Quốc lộ 14H, trục ĐT 611 và các trục ĐH trọng điểm ĐH2, ĐH3, ĐH13.

Không gian phát triển kinh tế được xác định cụ thể: Công nghiệp gồm 3 điểm tại Nông Sơn, Trung An và Đông Trường Sơn với tổng quy mô 60 ha; Du lịch tập trung cho 6 điểm chính với tổng quy mô khoảng 115,5ha; Nông, Lâm nghiệp tập trung phát triển các vùng cây nguyên liệu, dược liệu tại các vị trí phù hợp với tổng quy mô 2.122ha, các khu vực chăn nuôi tập trung với tổng quy mô 115,2ha; Thương mại dịch vụ tập trung phát triển tại thị trấn, các trung tâm xã theo hướng nâng cấp và phát triển các điểm chợ, điểm thu mua nông sản trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, tiếp tục tập trung phát triển nâng cấp hệ thống giáo dục, y tế.

Hệ thống mạng lưới đô thị và nông thôn đảm bảo tuân thủ Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam, trong đó, tập trung phát triển đô thị Trung Phước thành đô thị loại V và phát triển các trung tâm xã theo đúng định hướng phát triển Nông thôn mới đã được duyệt.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính như giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện và hệ thống thoát nước thải, vệ sinh môi trường và quản lý nghĩa trang cũng được quy hoạch đồng bộ với các không gian phát triển kinh tế và hệ thống đô thị - nông thôn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã sôi nổi góp ý hết sức tâm huyết và trách nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng đồ án. Tiếp theo đó, HĐND huyện Nông Sơn biểu quyết thống nhất thông qua Quy hoạch vùng huyện Nông Sơn. HĐND huyện Nông Sơn khẳng định đây là quy hoạch có tính chất cực kỳ quan trọng trong định hướng phát triển toàn diện không gian vùng huyện Nông Sơn, do đó, HĐND huyện Nông Sơn đã đề nghị UBND huyện sớm hoàn chỉnh thủ tục trình UBND Tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng và hiệu quả./.

20191224-Quy-hoạch-xây-dựng-Vùng-huyện-Nông-Sơn-2.jpg

Tin bài: THS.KTS. Phạm Quốc Tuấn

Ngày đưa tin:  24/12/2019
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
Khu dân cư nông thôn xã Cát Khánh (9,36ha)
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117