TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/12/2023
TIN TỨC
Công bố Quy hoạch phân khu 10 - Trung tâm Công nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Ngày 15/12/2020, tại UBND xã Tam Thăng, UBND thành phố Tam Kỳ đã tổ chức công bố Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu 10 – Trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đồ án do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam lập và được phê duyệt theo Quyết định số 6645/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ.

Phân khu 10- Trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong 12 Phân khu theo Quy hoạch chung đô thị Tam Kỳ; có giới hạn từ tuyến kênh sông Đầm đến ranh giới phía Bắc của phân vùng III thuộc địa giới hành chính của xã Tam Thăng, với Đông Nam giáp Hồ Sông Đầm, Đông Bắc giáp Phân khu 11, Tây Nam giáp huyện Phú Ninh và Tây Bắc giáp huyện Thăng Bình. Diện tích lập quy hoạch khoảng 1.004,33ha.

Theo Quy hoạch được duyệt, định hướng phát triển Phân khu 10 dựa trên 02 trục dọc chính gồm tuyến trục chính QL1A vào KCN Tam Thăng, Tuyến ĐT 615 và 03 trục ngang gồm tuyến ven phía Đông sông Bàn Thạch, Tuyến Nguyễn Văn Trỗi (nối dài) và Đường bao cảnh quan ven khe Ba La.

20201216-Cong-bo-QH-PK10-1.jpg

Toàn bộ Phân khu 10 được phân thành 04 khu chức năng:

- Khu vực công nghiệp với quy mô khoảng 200,95 ha. Định hướng phát triển các công trình công nghiệp theo mô hình công nghệ cao. Thiết lập được một khu vực công nghiệp tiên phong cho cả khu vực nói riêng và cả tỉnh nói chung. Đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đầu tư trồng rừng phòng hộ kết hợp với cây xanh cách ly.

- Khu vực làng xóm và bảo tồn di tích với quy mô khoảng 123,76 ha; bao gồm khu Thạch Tân 80,62ha và khu Vĩnh Bình: 43,14ha. Định hướng Bảo tồn phát huy khu di tích địa đạo Kỳ Anh với chức năng bảo tồn di tích, bảo tàng, triển lãm giới thiệu về chứng tích, diễn ra các hoạt động tái hiện những hình ảnh của thời kỳ chiến tranh cách mạng. Tuân thủ Quyết định số 985/QĐ-BVH ngày 07/5/1997 của Bộ Văn hóa –Thông tin kèm theo biên bản khoanh vùng bảo vệ Khu vực 1 và Khu vực 2.

- Khu vực phát triển mới và trung tâm xã với quy mô khoảng 178,73 ha. Định hướng phát triển thành khu đô thị với các công trình công cộng cấp phường, công trình công cộng cấp đô thị; Hoàn thiện Khu TĐC Khu CN Tam Thăng; Triển khai xây dựng Khu Trung tâm xã bao gồm chợ và khu phố chợ; Thu hút đầu tư các vệt TMDV và Hỗn hợp, logistic dọc tuyến ĐT 615 mới; đầu tư khu đô thị Mỹ Cang.

- Khu vực sản xuất nông nghiệp và bảo tồn cảnh quan làng xóm với quy mô khoảng 500,89ha. Định hướng bảo tồn khu vực đất lúa có giá trị cao, hạn chế san nền; Đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao; Tái hiện cảnh quan tự nhiên Khu Bảo tồn sinh thái bãi sậy Hồ Sông Đầm.

20201216-Cong-bo-QH-PK10-2.jpg

Đồ án được phê duyệt nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai đã phê duyệt; Làm cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đầu tư xây dựng các công trình khác trong khu vực lập quy hoạch; Làm cơ sở quản lý, phát triển theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoạt động xúc tiến đầu tư.

* Trước đó, ngày 09/11/2020, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định số 3112/QĐ-UBND về việc Về việc huỷ bỏ đồ án Quy hoạch phân khu Khu di tích lịch sử cách mạng địa đạo Kỳ Anh, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 01/02/2013. Theo đó, đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện công tác quản lý trong khu vực di tích địa đạo Kỳ Anh theo đúng quy định. Tổ chức xây dựng hồ sơ khoa học về di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 15/5/2020.

Tin bài: Ths. KTS. Phạm Quốc Tuấn

20201216-Cong-bo-QH-PK10-3.jpg

20201216-Cong-bo-QH-PK10-4.jpg

 20201216-Cong-bo-QH-PK10-5.jpg

 20201216-Cong-bo-QH-PK10-6.jpg

 

Ngày đưa tin:  24/12/2020
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117