TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/12/2023
TIN TỨC
Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Duy Xuyên được Hội đồng thẩm định tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua

Duy Xuyên có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, hiện có tổng diện tích tự nhiên 308 km2 với dân số trung bình năm 2016 là 126.155 người. Trong những năm qua, huyện Duy Xuyên đã phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, cần cù sáng tạo, đã không ngừng nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, vượt qua bao khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp xây dựng, đổi mới huyện nhà đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định; Cơ cấu kinh tế khá hợp lý và đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hiện nay, Duy Xuyên đang tập trung đầu tư phát triển du lịch, các cơ sở công nghiệp, dịch vụ đi đôi với phát triển hệ thống đô thị, trung tâm xã, các thị tứ phân bố đồng đều trên khắp địa bàn huyện nhằm phát huy tốt nhất lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế, tiềm năng để trở thành hạt nhân phát triển cho khu vực. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: quy mô nền kinh tế nhỏ, nguồn lực tài chính yếu, khá năng thu hút đầu tư phát triển kinh tế chưa mạnh, chưa có điều kiện tích lũy để tái sản xuất mở rộng và chưa khai thác, phát huy mạnh các tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển tốt hơn.

Để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Duy Xuyên nhanh và bền vững, cần phải xác lập các định hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển có tầm nhìn dài hạn, có tính khả thi cao đi đôi với hệ thống giải pháp phát triển hợp lý, khoa học, đồng bộ trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện thực trạng phát triển và khả năng huy động các nguồn lực phát triển ở trong và ngoài huyện, phù hợp định hướng phát triển của Quảng Nam và Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Để thực hiện được điều đó, UBND huyện Duy Xuyên đã đề nghị CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tổ chức lập “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duy Xuyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Quá trình lập quy hoạch công phu với sự tham gia hết sức trách nhiệm, tích cực, tâm huyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng ban, các địa phương trên địa bàn huyện thông qua ba lần góp ý rất toàn diện, cụ thể vào đồ án này. Đồng thời đồ án cũng đã được lấy ý kiến của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh quảng Nam.

Ngày 25/12/2018, Quy hoạch này được Hội đồng thẩm định tỉnh Quảng Nam tiến hành xem xét đánh giá. Hội đồng thẩm định do ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành có liên quan và 02 chuyên gia phản biện có uy tín là Ts. Lê Dân - Đại học Kinh tế Đà Nẵng và KTS Trần Bá Tú - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, tiềm năng, lợi thế, hạn chế của huyện, các cơ chế, chính sách, xu thế phát triển, cũng như các tác động của kinh tế Quảng Nam, cả nước đối với huyện, đồng thời áp dụng các phương pháp, phần mềm kinh tế tiên tiến, hiện đại, CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đã đề xuất 02 phương án phát triển kinh tế huyện. Qua phân tích, đánh giá, Hội đồng thẩm định thống nhất chọn Phương án 2 với một số chỉ tiêu cụ thể là:

* Lĩnh vực kinh tế:

Giai đoạn (2018-2020) tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14,32%/năm, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,4%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 14,5%; Dịch vụ tăng 18%.

Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt khoảng 13.802 tỷ đồng, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản đạt 1.576 tỷ đồng; Công nghiệp - Xây dựng đạt 6.258 tỷ đồng, Dịch vụ đạt 5.968 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025 tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 13,86%/năm, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 14%; Dịch vụ tăng 16%.

Giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt khoảng 26.411 tỷ đồng, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản đạt 1.827 tỷ đồng; Công nghiệp - Xây dựng đạt 12.049 tỷ đồng, Dịch vụ đạt 12.534 tỷ đồng.

20190116-QH-KTXH-Duy-Xuyen-1.jpg  * Lĩnh vực xã hội:

- Dự báo dân số đến 2020 khoảng 134.146 người, trong đó đô thị khoảng 53.200 người, nông thôn khoảng 80.946 người. Đến 2025 khoảng 146.661 người, trong đó đô thị khoảng 66.450 người, nông thôn khoảng 80.211 người.

- Lao động làm việc trong các ngành kinh tế đến 2020 khoảng 77.805 người, qua đào tạo đạt khoảng 40%.

- Y tế: Đến 2020 có 09 bác sĩ/vạn dân, 01 dược sĩ đại học/vạn dân, 38 giường bệnh/vạn dân và giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 4%.

- Giáo dục: Phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp hợp lý; đa dạng hóa các hình thức học tập, xây dựng xã hội học tập; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, tiến tới phổ cập THPT

Phân vùng phát triển: Huyện Duy Xuyên được chia thành 2 vùng

* Tiểu vùng 1: Vùng Đông

20190116-QH-KTXH-Duy-Xuyen-2.jpg

- Phạm vi: các xã Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Phước, Duy Thành, thị trấn Nam Phước và một phần các xã Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh.

- Diện tích tự nhiên: 100,53 km2 , chiếm 32,56% diện tích toàn huyện.

- Dân số: 145.411 người, chiếm 59,7%, mật độ dân số 749,18 người/km2.

- Là khu vực có nhiều dự án đô thị, khu du lịch cấp vùng có quy mô lớn đang được triển khai.

- Định hướng phát triển: Phát triển mạnh theo hướng Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ cao cấp - Sinh thái; hỗ trợ, giảm tải và gắn kết với thành phố Hội An tạo sự phát triển mang tính bền vững cao; khai thác thế mạnh của bờ biển theo hướng đa dạng loại hình du lịch; hoạt động thương mại theo hướng phục vụ du lịch.

* Tiểu vùng 2: Vùng Tây

20190116-QH-KTXH-Duy-Xuyen-3.jpg

- Phạm vi: các xã Duy Châu, Duy Hòa, Duy Tân, Duy Thu, Duy Phú và một phần các xã Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh.

- Diện tích tự nhiên: 208,22km2 , chiếm 67,44% diện tích toàn huyện.

- Dân số: 50.840 người, chiếm 40,3%, mật độ dân số 244,16 người/km2.

- Là khu vực có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng tương đối tốt để phát triển nông, lâm nghiệp, trang trại chăn nuôi; Thuận lợi cho phát triển TTCN; Phát triển du lịch gắn liền với khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và lễ hội Bà Thu Bồn.

20190116-QH-KTXH-Duy-Xuyen-4.jpg

Phát biểu trong cuộc họp, các thành viên phản biện và các ủy viên của Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Quy hoạch với lộ trình, phương pháp thực hiện công phu, nghiêm túc và khoa học đề ra phương án phát triển vừa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, vừa đáp ứng được nhu cầu nâng cao nhanh chóng đời sống vật chất-tinh thần của nhân dân. Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu với kết quả 100% phiếu thống nhất thông qua.

20190116-QH-KTXH-Duy-Xuyen-6.jpg

Kết luận cuộc họp, ông Đặng Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng thống nhất cao với các nội dung cơ bản trong Quy hoạch, đồng thời yêu cầu CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt và giao UBND huyện Duy Xuyên nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển kinh tế-xã hội Duy Xuyên trong thời gian đến ./.

Tin bài: ThS. Lê Thị Mỹ Hướng


Ngày đưa tin:  19/01/2019
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117