TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 09/12/2023
TIN TỨC
Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ

Ngày 20/11/2015, “Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 4482/QĐ-UBND.

Chương trình này được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam lập trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam và Quy hoạch chung xây dựng thành phố Tam Kỳ. Mục tiêu chính của Chương trình là:

Trong giai đoạn 2015-2020 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 18% đối với công nghiệp - xây dựng, trên 16% đối với thương mại dịch vụ và trên 6% đối với nông nghiệp. Thu nhập bình quân hằng năm của mỗi người dân trên 60 triệu đồng. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh và sẽ trở thành đô thị loại II trong năm 2016 và đạt được một số chỉ tiêu của đô thị loại I trực thuộc Tỉnh trong giai đoạn sau năm 2020.

Chương trình đề ra lộ trình phát triển đô thị theo quy mô đối với từng khu vực như sau: Phân vùng I đến năm 2020 là 774ha và đến năm 2030 là 891ha; Phân vùng II đến năm 2020 là 1.153ha và đến năm 2030 là 1.273ha; Phân vùng III đến năm 2020 là 1.587ha và đến năm 2030 là 1.902ha; Phân vùng IV đến năm 2020 là 1.021ha và đến năm 2030 là 1.602ha.

20151203 Chuong trinh PTDT Tam Ky.jpg

  Trong từng giai đoạn 5 năm, thành phố Tam Kỳ sẽ đạt được các chỉ tiêu phát triển đô thị như sau:

Đến năm 2020: Tỷ lệ đô thị hóa 84,08%; Nhà ở đô thị bình quân 18,53m2/người; Nhà kiên cố 99,9%; Đất giao thông 23,32%; Vận tải hành khách công cộng 15%; Dân cư đô thị được cấp nước sạch 90%; Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý 80%; Chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý 99%; Chất thải rắn khu công nghiệp, y tế nguy hại được thu gom và xử lý 100%; Đất cây xanh đô thị 22,62 m2/người.

Đến năm 2025: Tỷ lệ đô thị hóa 83,87%; Nhà ở đô thị bình quân 21,5m2/người; Nhà kiên cố 100%; Đất giao thông 24,16%; Vận tải hành khách công cộng 17,5%; Dân cư đô thị được cấp nước sạch 90%; Nước thải sinh hoạt tập trung được thu gom và xử lý 80%; Chất thải rắn được thu gom và xử lý 100%; Đất cây xanh đô thị 25,20m2/người.

Đến năm 2030: Tỷ lệ đô thị hóa 83,69%; Nhà ở đô thị bình quân 23,64m2/người; Nhà kiên cố 100%; Đất giao thông 25%; Vận tải hành khách công cộng 20%; Dân cư đô thị được cấp nước sạch 90%; Nước thải sinh hoạt tập trung được thu gom và xử lý 80%; Chất thải rắn được thu gom và xử lý 100%; Đất cây xanh đô thị 32,82m2/người.

Để đạt được các mục tiêu phát triển đô thị nêu trên, dự kiến tổng kinh phí đầu tư phát triển đô thị Tam Kỳ từ nay đến năm 2030 cần khoảng 30.261 tỷ đồng, riêng trong giai đoạn 2016-2020 cần khoảng 11.818 tỷ đồng./.

Tin bài: KTS. Nguyễn Hiệp Định


Ngày đưa tin:  03/12/2015
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117