TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/12/2023
TIN TỨC
Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc

Ngày 05/08/2014, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B (đoạn qua huyện Đại Lộc) tại Quyết định số 3604/QĐ-UBND.

Đồ án quy hoạch đã phát huy tốt nhất lợi thế và tiềm năng của khu vực dọc theo tuyến Quốc lộ 14B để tạo ra sự phát triển mạnh mẽ, năng động nhằm góp phần hình thành khu vực vực kinh tế trọng điểm của huyện Đại Lộc, cửa ngõ vùng Tây của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp và đô thị trên cơ sở bảo vệ tốt môi trường, các giá trị văn hóa truyền thống và giải quyết các vấn đề xã hội để đảm bảo phát triển bền vững.

Theo đó, cơ cấu tổ chức không gian dọc tuyến Quốc lộ 14B được tổ chức thành 5 phân khu, bao gồm:

20151001 Phe duyet QL14B 1.jpg

Phân khu Đại Hiệp - Ái Nghĩa từ giáp giới thành phố Đà Nẵng đến đường ĐH2 có quy mô khoảng 770ha, dân số khoảng 25.500 người, lao động công nghiệp khoảng 8.800 người. Định hướng phát triển thành trung tâm thương mại dịch vụ phía Đông Bắc của Đại Lộc với các không gian chức năng: Khu vực dân cư - đô thị (361ha) bao gồm khu dân cư Đại Hiệp và khu dân cư thuộc khu đô thị Hòa An; Khu vực công nghiệp (251ha) bao gồm các cụm công nghiệp Đông Phú, Tích Phú, Đồng Mặn, Đại Hiệp và Đại An; Khu vực phát triển du lịch (15ha) tại khu vực Hồ Trà Cân.

Phân khu Đại Nghĩa từ đường ĐH2 đến đường ĐN3 có quy mô khoảng 525ha, dân số khoảng 2.800 người, lao động công nghiệp khoảng 3.600 người. Định hướng phát triển thành khu vực phát triển công nghiệp và du lịch với các không gian chức năng: Khu vực phát triển công nghiệp (104ha) bao gồm các cụm công nghiệp Đại Nghĩa 1, Đại Nghĩa 2; Khu vực phát triển du lịch (52ha) tại Vũng Thùng.

Phân khu Đại Quang từ đường ĐN3 đến Khu du lịch Suối Mơ có quy mô khoảng 416ha, dân số khoảng 1.000 người, lao động công nghiệp khoảng 5.900 người. Định hướng phát triển thành khu vực phát triển công nghiệp với cụm công nghiệp Đại Quang (165ha) đi đôi với phát triển du lịch tại khu vực Suối Thơ (28ha) và một số điểm dân cư nông thôn (19ha).

Phân khu Đại Đồng từ Khu du lịch Suối Mơ đến sông Vu Gia có quy mô khoảng 459ha, dân số khoảng 13.500 người, lao động công nghiệp khoảng 4.200 người. Định hướng phát triển thành trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư tại khu vực phía Tây huyện Đại Lộc với các không gian chức năng: Khu đô thị Vĩnh Phước - Lâm Tây (314ha); Khu vực phát triển công nghiệp (118ha) bao gồm các cụm công nghiệp Đại Đồng 1, Đại Đồng 2; Khu vực phát triển du lịch (27ha) tại khu vực Suối Mơ.

Phân khu Đại Hồng từ sông Vu Gia đến hết ranh giới quy hoạch về phía Tây có quy mô khoảng 123ha, dân số khoảng 5.700 người. Định hướng phát triển thành trung tâm cụm xã phục vụ cho các xã Đại Hồng, Đại Tân và Đại Phong.

20151001 Phe duyet QL14B 2.jpg

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được định hướng phát triển hợp lý và đồng bộ. Giao thông liên hoàn, thông suốt đảm bảo nhu cầu đi lại và sản xuất với các trục giao thông đối ngoại Quốc lộ 14B, ĐT 609 và các trục ngang, dọc trên địa bàn. San nền tận dụng tối đa địa hình tự nhiên và phân chia thành các lưu vực nhỏ để thoát nước nhanh, giảm chi phí đầu tư. Cấp nước từ nguồn nước mặt chính sông Vu Gia và xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước kết hợp giữa mạng lưới cấp nước vòng và mạng lưới cấp nước cụt. Cấp điện từ nguồn cung cấp của trạm E155 Đại Lộc bằng cách xây dựng mới các trạm biến áp và lưới điện trung, hạ thế đảm bảo cho nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt. Nước thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn tại 04 trạm xử lý tại các phân khu trước khi xả ra môi trường. Rác thải được phân loại tại nguồn và được thu gom bằng xe chuyên dùng, vận chuyển về xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung.

Việc triển khai thực hiện nhanh chóng và hiệu quả Quy hoạch này sẽ góp phần hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Đại Lộc nói riêng và Hành lang phát triển Bắc Quảng Nam nói chung ./.

Tin bài: KTS. Nguyễn Bảo Long

Ngày đưa tin:  02/10/2015
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117