TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 09/12/2023
TIN TỨC
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam được phê duyệt

Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hướng tới việc khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế để phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh và tạo cơ sở để quản lý sự phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã giao cho Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam nghiên cứu lập Chương trình này. Sau gần một năm tổ chức thực hiện hết sức công phu và lấy ý kiến rộng rãi của các sở ban ngành, các địa phương trên địa bàn Tỉnh, Chương trình đã được Bộ Xây dựng xem xét thống nhất trước khi UBND tỉnh phê duyệt.

20150506 Phe duyet CTPTDT tinh Quang Nam.jpg

  Trên cơ sở những yêu cầu sau đây:

a. Phù hợp với Chiến lược phát triển đô thị Quốc gia, Quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Quy hoạch kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành của Tỉnh;

b. Phát huy các lợi thế riêng biệt của các cụm kinh tế động lực, các hành lang kinh tế, trung tâm vùng để hình thành các cụm, chuỗi đô thị theo các hành lang đô thị hóa;

Thúc đẩy mối liên kết phát triển Đông - Tây của Tỉnh, giữa các cụm, chuỗi đô thị với các trung tâm vùng, các khu vực có tiềm năng phát triển, các khu chức năng đặc thù.

Chương trình đề ra định hướng phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Quảng Nam theo mô hình “3-3-3” như sau:

1. Phát triển các cụm đô thị trong vùng Đông Quảng Nam trên cơ sở các  chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 1A gắn kết với các đô thị ven biển và Khu kinh tế mở Chu Lai bao để hình thành 03 cụm động lực là: (i) Cụm động lực số 1 (Hội An, Điện Bàn, Ái Nghĩa); (ii) Cụm động lực số 2 (Nam Phước, Hương An, Hà Lam, Nam Hội An, Bình Minh) và (iii) Cụm động lực số 3 (Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Thịnh).

2. Hình thành và phát triển 03 hành lang đô thị hóa kết nối Vùng Đông và Vùng Tây là: (i) Hành lang Bắc Quảng Nam kết nối các đô thị tiếp cận Quốc lộ 14B; (ii) Hành lang Trung Quảng Nam kết nối các đô thị tiếp cận Quốc lộ 14E và (iii) Hành lang Nam Quảng Nam kết nối các đô thị tiếp cận Quốc lộ 40B.

3. Phát triển 03 đô thị trung tâm trên Vùng Tây là: (i) Thạnh Mỹ là trung tâm cụm Tây Bắc; (ii) Khâm Đức là trung tâm cụm Trung Tây và (iii) Trà My là trung tâm cụm Tây Nam.

Theo định hướng trên, Chương trình xác định các mục tiêu cụ thể trong phát triển hệ thống đô thị Quảng Nam đến năm 2020  và 2030 như sau:

  • Đến năm 2020, toàn tỉnh có 20 đô thị:

+ 02 đô thị loại II (Tam Kỳ, Hội An);

+ 01 đô thị loại III (Núi Thành);

+ 06 đô thị loại IV (Điện Bàn, Ái Nghĩa, Nam Phước, Hà Lam, Thạnh Mỹ, Khâm Đức);

+ 11 đô thị loại V (P’Rao, Đông Phú, Tân An, Phú Thịnh, Tiên Kỳ, Trà My, Trung Phước, Tắk Pỏ, Tơ Viêng, Hương An, Việt An). Trong đó có 05 đô thị hình thành mới (Trung Phước, Tắk Pỏ, Tơ Viêng, Hương An, Việt An).

  •  Đến năm 2030, toàn tỉnh có 28 đô thị:

Bao gồm các đô thị đã có ở trên và 08 đô thị hình thành mới (Chà Vàl, Sông Vàng, AXan, Kiểm Lâm, Duy Nghĩa, Bình Minh, Vĩnh Phước-Lâm Tây, Phước Hiệp).

Để đạt được các định hướng, mục tiêu trên, Chương trình đã đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi và hợp lý để phát triển kinh tế đô thị đi đôi với phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các danh mục ưu tiên đầu tư và lộ trình phát triển cụ thể theo từng năm. Hy vọng rằng, với sự triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này, hệ thống đô thị tỉnh Quảng Nam sẽ có sự tăng tốc phát triển trong thời gian tới./.

Tin bài: KTS. Nguyễn Hiệp Định

Ngày đưa tin:  06/05/2015
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117