TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ ba, 19/10/2021
TIN TỨC
Thành lập Phòng Phát triển đô thị và Thông tin quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh và Sở Xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc - xây dựng và đầu tư phát triển. Trong năm qua, Viện được Sở Xây dựng giao các nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị  và xây dựng, quản trị hệ thống thông tin dữ liệu quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian qua, Viện đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn hạn chế do chưa có bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tương đối phức tạp và đa dạng này.

Chính vì thế, để tạo điều kiện cho Viện thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 09/01/2014, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 04/QĐ-SXD về việc thành lập mới Phòng Phát triển đô thị và Thông tin quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

Theo đó, phòng có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc - xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Sở Xây dựng, UBND tỉnh giao như: Phản biện, thẩm tra các đồ án quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật không do Viện lập; Lập kế hoạch tổng quan về quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ các nhà đầu tư trong lựa chọn địa điểm xây dựng, lập các thủ tục có liên quan như cấp phép xây dựng, thỏa thuận quy hoạch,...

2. Nghiên cứu và tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý kiến trúc đô thị; Lập và triển khai ứng dụng các thiết kế mẫu các công trình công cộng, nhà ở đặc thù (bão lũ, sạt lở, ven biển, miền núi,...).

3. Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị. Tham gia các hội đồng khoa học cấp tỉnh đối với các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan.

4. Xây dựng và quản trị hệ thống thông tin dữ liệu quy hoạch trên địa bàn Tỉnh để phục vụ cho việc lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành, phục vụ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

5. Xây dựng Bản tin quy hoạch Quảng Nam để cung cấp các thông tin về các dự án quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn, hạ tầng kỹ thuật - xã hội cho các cấp lãnh đạo, các nhà đầu tư và người dân.

6. Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật của Viện. Quản lý chất lượng hồ sơ chuyên môn do Viện thực hiện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Ngày 13/2/2014, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định thành lập Phòng Phát triển đô thị và Thông tin quy hoạch.

Trước mắt, đội ngũ cán bộ viên chức của Phòng là 5 người do Thạc sỹ, Kiến trúc sư Lê Trung Thông đảm nhiệm Phụ trách phòng và sẽ được phát triển dần cả về số lượng và chất lượng trong quá trình hoạt động để có thể đảm đương khối lượng công tác khá nặng nề, đòi hỏi đầu tư nhiều trí lực, tâm huyết.

Với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam, với sự nỗ lực và đoàn kết của đội ngũ cán bộ, hy vọng  Phòng Phát triển đô thị và Thông tin quy hoạch sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao và sự phát triển bền vững của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam ./.

Tin bài: Nguyên Vương

PTDT-TTQH-01.jpg

PTDT-TTQH-02.jpg

PTDT-TTQH-03.jpg

PTDT-TTQH-04.jpg

Ngày đưa tin:  13/02/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2021
Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hướng dẫn dọn dẹp và làm nhẹ file AutoCad
8 Công trình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam vang danh thế giới
10 công trình kiến trúc độc đáo sẽ hoàn thành trong năm 2020
Công bố Quy hoạch phân khu 10 - Trung tâm Công nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
Khởi công xây dựng công trình Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam
Các nhà khoa học chế tạo thành công bê tông uốn cong chịu được động đất
1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117