TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/12/2023
TIN TỨC
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn được Hội đồng thẩm định tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua

Quế Sơn là một huyện vùng trung du bán sơn địa nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam, có tổng diện tích tự nhiên 251km2 với dân số trung bình năm 2013 là 83.580 người. Trong những năm qua, Quế Sơn đã phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, cần cù sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, vượt qua bao khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp xây dựng, đổi mới huyện đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá vững chắc; Cơ cấu kinh tế khá hợp lý và đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại; Các cơ sở kinh tế và hệ thống đô thị - trung tâm xã phân bố đồng đều phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để trở thành hạt nhân phát triển cho khu vực,...

Tuy nhiên, tình hình phát triển KT-XH của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: Quy mô nền kinh tế nhỏ, nguồn lực tài chính còn thấp, khả năng thu hút đầu tư chưa mạnh, tiềm lực trong dân còn yếu;  Kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; Mức tăng trưởng kinh tế chưa cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; Trình độ sản xuất kinh doanh chưa cao;...

Để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quế Sơn nhanh và bền vững, cần phải xác lập các định hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển có tầm nhìn dài hạn, có tính khả thi cao đi đôi với hệ thống giải pháp phát triển hợp lý, khoa học, đồng bộ trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện thực trạng phát triển và khả năng huy động các nguồn lực phát triển ở trong và ngoài huyện, phù hợp định hướng phát triển của Quảng Nam và Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Để thực hiện được điều đó, UBND huyện Quế Sơn đã đề nghị Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tổ chức lập “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Quá trình lập quy hoạch công phu với sự tham gia hết sức trách nhiệm, tích cực, tâm huyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng ban, các địa phương trên địa bàn huyện thông qua ba lần góp ý rất toàn diện, cụ thể vào đồ án này. Đồng thời đồ án cũng đã được lấy ý kiến của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh quảng Nam.

Ngày 20/4/2015, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn được Hội đồng thẩm định tỉnh Quảng Nam tiến hành xem xét đánh giá. Hội đồng thẩm định do đồng chí Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành có liên quan và các chuyên gia.

Một số nội dung chủ yếu được Hội đồng thẩm định nghiên cứu, thảo luận và thống nhất như sau:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, tiềm năng, lợi thế, hạn chế của huyện, các cơ chế, chính sách, xu thế phát triển, cũng như các tác động của kinh tế Quảng Nam, cả nước đối với huyện, đồng thời áp dụng các phương pháp, phần mềm kinh tế tiên tiến, hiện đại, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đã đề xuất 02 phương án phát triển kinh tế huyện. Qua so sánh, đối chiếu, Hội đồng thẩm định thống nhất chọn Phương án 2 với một số chỉ tiêu cụ thể là:

* Lĩnh vực kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn từ nay đến năm 2020 khoảng 15,80%/năm, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,14%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 20,85%; Dịch vụ tăng 13,71%.

Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt khoảng 6.813 tỷ đồng, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản đạt 720 tỷ đồng; Công nghiệp - Xây dựng đạt 4.383 tỷ đồng, Dịch vụ đạt 1.710 tỷ đồng. 

20150424 KTXH Que Son thong qua HDNT 1.jpg

* Lĩnh vực xã hội:

- Dự báo dân số đến 2020 khoảng 87.300 người, trong đó đô thị khoảng 20.000 người, nông thôn khoảng 67.300 người.

- Lao động làm việc trong các ngành kinh tế đến 2020 khoảng 42.790 người, qua đào tạo đạt khoảng 50%.

- Y tế: Đến 2020 có 5 bác sĩ/vạn dân, 01 dược sĩ đại học/vạn dân, 16,7 giường bệnh/vạn dân, 6 cán bộ y tế/trạm và giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 5%.

- Giáo dục: Đến 2020 có khoảng 16.585 học sinh, 1.062 giáo viên và 41 trường đạt chuẩn quốc gia.

* Phân vùng phát triển:

20150424 KTXH Que Son thong qua HDNT 2.jpg

* Tiểu vùng 1:

Gồm các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An và Quế Cường.

+ Diện tích tự nhiên: 64,4 km2 , chiếm 25,64% diện tích toàn huyện.

+ Dân số: 33.139 người, chiếm 39,89%, mật độ 515 người/km2.

+ Cơ cấu kinh tế: “Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ”.

* Tiểu vùng 2:

Gồm các xã  Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Châu và thị trấn Đông Phú.

+ Diện tích tự nhiên: 70,13 km2 , chiếm 27,92% diện tích toàn huyện

+  Dân số: 27.287 người, chiếm 32,85%, mật độ 389 người/km2

+ Cơ cấu kinh tế: “Thương mại - Dịch vụ - TTCN”.

* Tiểu vùng 3:

Gồm các xã Quế Hiệp, Quế Long, Quế Phong, Quế An và Quế Minh.

+ Diện tích tự nhiên: 116,64km2 , chiếm 46,44 % diện tích toàn huyện.

+ Dân số: 22.651 người, chiếm 27,27%, mật độ 194 người/km2

+ Cơ cấu kinh tế: “Nông - Lâm nghiệp - Du lịch”.

Phát biểu trong cuộc họp, hai thành viên phản biện và các ủy viên đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đồ án, xác định đồ án đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc và khoa học nên đã phân tích, đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng Quế Sơn và đề ra phương hướng phát triển vừa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, vừa đáp ứng được nhu cầu nâng cao nhanh chóng đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân.

20150424 KTXH Que Son thong qua HDNT 3.jpg

Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu với kết quả 100% phiếu thống nhất thông qua đồ án.

20150424 KTXH Que Son thong qua HDNT 4.jpg

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Thu - Chủ tịch Hội đồng thống nhất cao với các nội dung cơ bản trong Quy hoạch, đồng thời yêu cầu Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt và giao UBND huyện Quế Sơn nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển kinh tế - xã hội Quế Sơn trong thời gian đến ./.

Tin bài: ThS. Lê Thị Mỹ Hướng

Ngày đưa tin:  24/04/2015
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117