TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 09/12/2023
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ứng dụng kinh tế lượng trong đánh giá độ ổn định của nền kinh tế cấp huyện

On dinh tang truong - h1.jpg

Phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) là nhu cầu tất yếu của tất cả các địa phương nói riêng và các quốc gia nói chung. Nhưng để sự phát triển KT-XH thực sự bền vững, đúng định hướng và có tầm nhìn dài hạn trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và động lực phát triển, hướng đến đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cộng đồng dân cư thì cần có chiến lược phát triển có chất lượng cao.

Trong những năm gần đây, các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển KT-XH đều khẳng định mạnh mẽ mục tiêu dài hạn là “tăng trưởng nhanh và ổn định”. Tuy nhiên, việc đánh giá thế nào là “tăng trưởng ổn định” thì ở các cấp địa phương vẫn chủ yếu là đánh giá định tính nên chưa xác định được mức độ tương đối chính xác về tính ổn định trong phát triển kinh tế.

Trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch nói chung và quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam nhận thấy đây là tiêu chí rất quan trọng cần được đánh giá một cách khoa học để làm cơ sở xác định các phương hướng, giải pháp phát triển vừa sát thực tế, có tính khả thi, vừa đảm bảo tầm nhìn dài hạn.

Để thực hiện được điều này, cần phải có những đánh giá định lượng đối với tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế bằng cách sử dụng công cụ kinh tế lượng. Qua thực tế ứng dụng, có thể khẳng định việc ứng dụng kinh tế lượng trong đánh giá tính ổn định của quá trình tăng trưởng kinh tế đã cung cấp một công cụ hữu ích và có tác dụng tích cực đối với việc điều hành phát triển KT-XH của các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Một số khái niệm cơ sở

Tính ổn định của tăng trưởng kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ảnh sự biến động của các tốc độ tăng trưởng kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Tính ổn định là một trong những cơ sở quan trọng để đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững và là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kê vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng. Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm ứng dụng các phương pháp kinh tế lượng vào đánh giá các lý thuyết kinh tế phát triển và sử dụng các mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu quan sát kinh tế trong quá khứ hay dự đoán tương lai.

Ứng dụng kinh tế lượng đánh giá độ ổn định tăng trưởng kinh tế

Để đo lường độ ổn định của tăng trưởng có thể dùng tỷ số giữa độ lệch chuẩn của tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng.

 Phương sai được xác định là trung bình của các biến thiên bình phương giữa từng quan sát trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó. Độ lệch chuẩn đơn giản là đại lượng được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai.

   On dinh tang truong - h3.jpg

Theo cách tính toán trên thì khi hệ số này càng thấp thì quá trình tăng trưởng của nền kinh tế càng ổn định và ngược lại.

Ví dụ áp dụng đối với kinh tế thành phố Hội An giai đoạn 2007 - 2012

On dinh tang truong - h2.jpg

Khả năng ứng dụng và hiệu quả

Phương pháp đánh giá này có thể áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Xây dựng các chiến lược, chương trình, đề án phát triển kinh tế; Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển KTXH, phát triển các ngành kinh tế; Lập quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn mới;...

Việc áp dụng kinh tế lượng trong đánh giá độ ổn định của quá trình tăng trưởng kinh tế sẽ góp phần nâng cao tính khoa học, độ tin cậy của hệ thống dữ liệu và đây chính là cơ sở cực kỳ quan trọng để hoạch định các phương hướng và giải pháp phát triển hợp lý, khả thi, có tầm nhìn nhằm đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo ./.

ThS. Lê Thị Mỹ Hướng

Ngày đưa tin:  28/05/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117