TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ năm, 30/06/2022
TƯ VẤN KHÁC
Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị Tam Kỳ

Phần việc: Lập Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị Tam Kỳ

Chủ đầu tư: UBND thành phố Tam Kỳ

Giá trị: 334.503.000 đồng

Hoàn thành: Ngày 17/12/2015 theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam

20151224 Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ.jpg

Ngày đưa tin:  17/12/2015
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Khu dân cư nông thôn xã Cát Khánh (9,36ha)
Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2021
Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hướng dẫn dọn dẹp và làm nhẹ file AutoCad
8 Công trình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam vang danh thế giới
1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117