TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/12/2023
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ
Hội thảo về giảm thiểu rủi ro cho khu vực đô thị Tam Kỳ dưới tác động của thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 01/4/2014, tại hội trường khách sạn Lê Dung, thành phố Tam Kỳ, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức hội thảo về Giảm thiểu rủi ro cho khu vực đô thị Tam Kỳ dưới tác động của thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Giảm thiểu rủi ro cho khu vực đô thị” do hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tài trợ.

Mục tiêu của hội thảo là xác định các vấn đề tồn tại liên quan đến khả năng thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) tại khu vực đô thị ở thành phố Tam Kỳ, nghiên cứu sự tham gia của các bên liên quan trong lĩnh vực khả năng thích ứng BĐKH tại khu vực đô thị cấp tỉnh và hợp tác tiềm năng trong dự án ARC/VNRC.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và đầu tư, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam, các phòng ban của thành phố Tam Kỳ và đại diện các tổ chức, đơn vị có liên quan trong tỉnh.

Hoi thao bien doi khi hau.jpg

Nội dung hội thảo tập trung vào 6 chủ đề sau đây:

1. Các kết quả về thích ứng BĐKH và giảm thiểu rủi ro tại địa phương.

2. Cộng đồng dễ bị tổn thương.

3. Các tài sản nguy cơ rủi ro.

4. Khả năng thích ứng BĐKH tại khu vực đô thị.

5. Lựa chọn phường thí điểm.

6. Các bên liên quan và tiềm năng hợp tác.

Trong từng chủ đề, đại diện các các đơn vị có liên quan tham gia các báo cáo trong lĩnh vực mình theo dõi và quản lý.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam trình bày tham luận với đề tài “Các tài sản nguy cơ rủi ro” đề cập đến các vấn đề trọng tâm như:

- Thiên tai tác động đến các tài sản đô thị trên địa bàn thành phố Tam Kỳ như thế nào trong quá khứ, hiện tại và theo các kịch bản BĐKH trong tương lai.

- Những khu vực nào của thành phố Tam Kỳ bị ảnh hưởng do thiên tai nhiều nhất trong quá khứ, hiện tại và theo các kịch bản BĐKH trong tương lai.

- Các biện pháp đã, đang và sẽ triển khai để giảm rủi ro cho tài sản đô thị.

Sau tham luận, các thành viên tham gia đặt câu hỏi, thảo luận và từ đó đề xuất những chương trình cụ thể đối với đô thị Tam Kỳ trong việc giảm thiểu rủi ro cho khu vực đô thị và thích ứng với BĐKH.

Kết thúc Hội thảo, đại diện dự án “Giảm thiểu rủi ro cho khu vực đô thị” cùng đơn vị tư vấn dự án phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội thảo để làm cơ sở cho triển khai thí điểm dự án cho một phường của thành phố Tam Kỳ./.

Tin bài: ThS. KTS. Lê Trung Thông

Ngày đưa tin:  15/04/2014
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117