TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ năm, 30/06/2022
TIN TỨC
Sở Xây dựng Quảng Nam phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tổ chức Hội thảo: “Định hướng và giải pháp phát triển VLXD tỉnh Quảng Nam đến năm 2020"

Pano.jpg

Ngày 08/8/2013, Sở Xây dựng Quảng Nam phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam Tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Định hướng và giải pháp phát triển VLXD tỉnh Quảng Nam đến năm 2020”. Thành phần mời tham dự có sự tham gia của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cùng với đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam, các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

Chương trình chính thức:

07:30 - 08:00

Đăng ký đại biểu - Phát tài liệu

Viện Quy hoạch

08:00 - 08:10

Khai mạc Hội thảo - Giới thiệu đại biểu

Lãnh đạo Sở Xây dựng

08:10 - 08:20

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

08:20 - 08:30

Báo cáo đề dẫn

Viện Quy hoạch

08:30 - 08:45

Tham luận ”Xu thế phát triển ngành VLXD Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng”

TS. Trần Văn Huynh: Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam

08:45 - 09:00

Tham luận “Định hướng và quản lý phát triển ngành VLXD”

Sở Xây dựng

09:00 - 09:15

Giải lao

 

09:15 - 09:45

Tham luận “Dự báo và giải pháp phát triển ngành VLXD Quảng Nam

Viện Quy hoạch

09:45 - 10:00

Tham luận “Quản lý sản xuất VLXD tại địa phương - định hướng phát triển”

UBND huyện Đại Lộc

10:00 - 10:15

Tham luận “Tiềm năng, lợi thế và giải pháp phát triển VLXD tỉnh Quảng Nam”

Công ty Cổ phần Đất Quảng

10:15 - 11:15

Thảo luận

 

11:15 - 11:30

Tổng kết và bế mạc

Sở Xây dựng

Ngày đưa tin:  06/08/2013
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Khu dân cư nông thôn xã Cát Khánh (9,36ha)
Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2021
Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hướng dẫn dọn dẹp và làm nhẹ file AutoCad
8 Công trình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam vang danh thế giới
1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117