TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 22/05/2022
HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2020

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2020

20200601-Bien-ban-ĐHĐCĐ-2020-(goi-đăng-web)-1.jpg

20200601-Bien-ban-ĐHĐCĐ-2020-(goi-đăng-web)-2.jpg

20200601-Bien-ban-ĐHĐCĐ-2020-(goi-đăng-web)-3.jpg

20200601-Bien-ban-ĐHĐCĐ-2020-(goi-đăng-web)-4.jpg

20200601-Bien-ban-ĐHĐCĐ-2020-(goi-đăng-web)-5.jpg

20200601-Bien-ban-ĐHĐCĐ-2020-(goi-đăng-web)-6.jpg

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2020

20200601-Nghi-quyet-ĐHĐCĐ-2020-(goi-đang-web)-1.jpg

20200601-Nghi-quyet-ĐHĐCĐ-2020-(goi-đang-web)-2.jpg

Ngày đưa tin:  01/06/2020
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2021
Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hướng dẫn dọn dẹp và làm nhẹ file AutoCad
8 Công trình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam vang danh thế giới
10 công trình kiến trúc độc đáo sẽ hoàn thành trong năm 2020
Công bố Quy hoạch phân khu 10 - Trung tâm Công nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
Khởi công xây dựng công trình Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam
Các nhà khoa học chế tạo thành công bê tông uốn cong chịu được động đất
1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117