TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ sáu, 22/09/2023
HOẠT ĐỘNG
Đánh giá thường niên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Viện Quy hoạch và nông thôn Quảng Nam

Ngày 18/11/2015, Tổ chức Bureau Veritas Certification (BVC) tại Việt Nam thực hiện chương trình đánh giá định kỳ hàng năm đối với việc áp dụng và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

20151123 Danh gia dinh ky ISO 2015 1.jpg

Hệ thống quản lý chất lượng của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam chính thức được Tổ chức Bureau Veritas cấp chứng nhận phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào ngày 24/01/2015 (Giấy chứng nhận số VN.3380287) với chu kỳ hiệu lực trong vòng 3 năm. Hệ thống được áp dụng triển khai bao gồm: 01 sổ tay chất lượng, 04 quy trình hệ thống và 10 quy trình chuyên môn. Trước phiên đánh giá thường niên đợt này, trong năm qua Viện đã thực hiện 03 đợt đánh giá nội bộ với đoàn đoàn đánh giá nội bộ năm 2015 đều có đại diện của tất cả các phòng.

Trong đợt này, BVC thực hiện đánh giá lãnh đạo Viện và 03 phòng Hành chính - Tổng hợp, Kinh tế - Kỹ thuật, Khảo sát xây dựng. Nội dung đánh giá tập trung vào việc tìm kiếm các sự phù hợp, không phù hợp và các điểm lưu ý trong vận hành hệ thống quản lý chất lượng của Viện trong 01 năm qua kể từ khi được cấp chứng nhận.

20151123 Danh gia dinh ky ISO 2015 2.jpg

Chuyên gia BVC đã kiểm tra rất kỹ việc triển khai thực hiện các chính sách, mục tiêu chất lượng, việc áp dụng, cải tiến các quy trình, việc đánh giá chất lượng nội bộ và các hành động xử lý, khắc phục, phòng ngừa, việc giải quyết khiếu nại khách hàng cũng như đo lường sự thỏa mãn của khách hàng,…

Sau 1 ngày làm việc, chuyên gia BVC đánh giá cao quá trình vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Viện trong thời gian qua cũng như tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của Viện cũng như các phòng của Viện trong đợt đánh giá lần này. Qua kiểm tra hồ sơ của từng phòng, bộ phận, chuyên gia BVC cũng đã phát hiện một số điểm thiếu sót để kiến nghị Viện khắc phục nhằm phát huy hiệu quả hơn hệ thống này.

Qua 1 năm triển khai áp dụng, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện thông qua việc quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng sản phẩm tư vấn và thiết lập, duy trì tốt hơn quan hệ tương tác với các khách hàng, các cơ quan, đơn vị có liên quan./

Tin bài: Nguyễn Bùi Nhân Văn.

Ngày đưa tin:  23/11/2015
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117