TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ ba, 15/10/2019
HOẠT ĐỘNG
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông 2019

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty

4. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

5. Báo cáo tài chính năm 2018.

6. Báo cáo về Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty.

7. Báo cáo về tổng giá trị tài sản của Công ty.

8. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

9. Tờ trình về Mức cổ tức năm 2018.

10. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

11. Tờ trình về việc bổ sung các lĩnh vực trong hoạt động mới.

12. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.


Ngày đưa tin:  10/05/2019
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Khởi công xây dựng Nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Quảng Ngãi
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đường ĐT606 (Km14)
3 ngôi nhà Việt vào top 50 ngôi nhà kiến trúc đẹp nhất thế giới
3 ngôi nhà, 2 giải pháp, 1 vấn đề
Những yếu tố cần lưu ý khi thiết kế văn phòng xanh
Hành trình tìm lại vẻ đẹp từ quá khứ
Tương lai của vật liệu gỗ cho nhà cao tầng
9 thành phố quy hoạch xấu nhất thế giới
Nghiệm thu Tiểu hoa viên và Kè chắn đất Đền Liệt sĩ huyện Hiệp Đức
Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng, dân hết cảnh ‘ngã ngửa’ về điều chỉnh quy hoạch
1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117