TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 04/12/2022
HOẠT ĐỘNG
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông 2019

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty

4. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

5. Báo cáo tài chính năm 2018.

6. Báo cáo về Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty.

7. Báo cáo về tổng giá trị tài sản của Công ty.

8. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

9. Tờ trình về Mức cổ tức năm 2018.

10. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

11. Tờ trình về việc bổ sung các lĩnh vực trong hoạt động mới.

12. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.


Ngày đưa tin:  10/05/2019
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
Khu dân cư nông thôn xã Cát Khánh (9,36ha)
Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn
1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117