TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 17/08/2019
HOẠT ĐỘNG
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông 2019

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty

4. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

5. Báo cáo tài chính năm 2018.

6. Báo cáo về Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty.

7. Báo cáo về tổng giá trị tài sản của Công ty.

8. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

9. Tờ trình về Mức cổ tức năm 2018.

10. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

11. Tờ trình về việc bổ sung các lĩnh vực trong hoạt động mới.

12. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.


Ngày đưa tin:  10/05/2019
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Chống nắng mùa hè
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Công bố Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Đường Điện Biên Phủ
Điều chỉnh Quy hoạch Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc Tam Kỳ
Xu hướng sử dụng vật liệu xanh trong xây dựng hiện đại
Tuyên dương khen thưởng nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019
Tổng cục Đường bộ thí điểm vật liệu làm đường mới trên quốc lộ 10
Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch Cụm Công nghiệp Đại Hiệp
Góp ý Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Minh
Điện năng lượng mặt trời - tiêu chí tất yếu cho giải pháp xanh đô thị
1 / 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117