TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 03/12/2023
HOẠT ĐỘNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

Sáng ngày 21/05/2019, CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với sự có mặt của toàn bộ cổ đông và đại diện phần vốn Nhà nước tại đơn vị.

Tại Đại hội, Ông Võ Nguyên Vương - Phó Tổng giám đốc báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty. Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, năng lực hoạt động của Công ty được nâng lên từ hạng 3 lên hạng 2 trong lĩnh vực hoạt động chính là lập quy hoạch xây dựng và thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp. Công ty đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiều dự án, công trình, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội,… được các chủ đầu tư đánh giá cao. Đặc biệt, đã hoàn thành Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” và đã nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trong năm 2019, phương hướng hoạt động đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Công ty đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc; Tiếp tục nâng cao năng lực đấu thầu, đặc biệt đấu thầu qua mạng; Hoàn thành tốt công tác quy hoạch, thiết kế nói riêng và các công tác tư vấn xây dựng nói chung với chất lượng cao, tiến độ nhanh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và đem đến sự hài lòng của chủ đầu tư; Vận hành và thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty, đồng thời tổ chức đầy đủ, hiệu quả các hoạt động đoàn thể và sinh hoạt tinh thần cho cán bộ, người lao động.

20190627 DHDCD-nam-2019-1.jpg

Cũng tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát đã trình bày các văn kiện liên quan: Các báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Các báo cáo tài chính, tài sản,… và các tờ trình về mức cổ tức, bổ sung các lĩnh vực hoạt động mới, sửa đổi điều lệ,…

20190627 DHDCD-nam-2019-2.jpg

 20190627 DHDCD-nam-2019-3.jpg

 20190627 DHDCD-nam-2019-4.jpg

  Sau khi nghe và góp ý 11 văn kiện nêu trên Đại hội tiến hành biểu quyết từng văn kiện, tất cả các văn kiện đều được biểu quyết đồng ý với 100% số phiếu.

20190627 DHDCD-nam-2019-5.jpg

20190627 DHDCD-nam-2019-6.jpg 

Phát biểu bế mạc, Ông Lê Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc biểu dương đội ngũ cán bộ, người lao động đã đoàn kết, nổ lực hết mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi chuyển từ đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Trên nền tảng đó, Công ty tiếp tục phát huy sự đoàn kết, gắn bó ngày càng khắng khít hơn của từng cá nhân đối với sự nghiệp phát triển chung nhằm nâng tầm hoạt động và phát triển Công ty, đưa Công ty vượt qua các khó khăn thách thức trong tình hình hoạt động ngày càng khốc liệt của thị trường tư vấn để tiếp tục phát triển bền vững./. 

Tin bài: ThS. Lê Thị Mỹ Hướng

 

Ngày đưa tin:  27/06/2019
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117