TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ sáu, 30/10/2020
HOẠT ĐỘNG
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

3. Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020.

4. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

5. Tờ trình Đề nghị bổ sung các lĩnh vực hoạt động mới.

6. Báo cáo tài chính năm 2019.

7. Báo cáo tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.

8. Báo cáo Tổng giá trị tài sản Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đến 31/12/2019.

9. Tờ trình về Mức cổ tức và trích quỹ năm 2019.

10. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

11. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.

12. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019./.

Ngày đưa tin:  15/05/2020
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
Khởi công xây dựng công trình Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam
Các nhà khoa học chế tạo thành công bê tông uốn cong chịu được động đất
Công sở đẹp chào mừng Quốc khánh 2020
Công nghệ 4.0: Bước ngoặt trong kiến trúc và quy hoạch đô thị
Phê duyệt thiết kế công trình Trường THPT Võ Chí Công - Tây Giang
Tiện ích khu ở tạo nên giá trị của khu đô thị
Cộng đồng dân cư góp ý quy hoạch phân khu 6 (Tam Kỳ)
Top 20 giải pháp chống nóng và làm mát nhà ở từ chuyên gia
Lễ trao giải Trực tuyến Top 10 Houses Awards 2019
1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117