TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ bảy, 09/12/2023
HOẠT ĐỘNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam

Sáng ngày 29/05/2019, CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự có mặt của các cổ đông. Đại hội trân trọng chào đón sự tham dự của ông Nguyễn Phú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Võ Nguyên Vương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty. Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, năng lực hoạt động của Công ty đã được nâng cao đáng kể, nhất là trong các lĩnh vực chủ yếu (Thiết kế quy hoạch, công trình, khảo sát xây dựng). Trong năm Công ty đã hoàn thành tốt nhiều đồ án quy hoạch, công trình được các chủ đầu tư đánh giá cao. Đặc biệt, Công ty đã hoàn thành Đề tài nghiên cứu  khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch của người dân, doanh nghiệp.

Năm 2020, phương châm hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là: Tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân thuộc Công ty; Không ngừng nâng cao năng lực đấu thầu và tích cực dự thầu có hiệu quả; Hoàn thành tốt công tác khảo sát, thiết nói riêng và các công tác tư vấn xây dựng nói chung với chất lượng cao, tiến độ nhanh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và đem đến sự hài lòng của chủ đầu tư; Phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận; Vận hành và thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động đoàn thể và sinh hoạt tinh thần cho cán bộ, người lao động.

20200610-DHDCD-2020-1.jpg

Tiếp đó, Ông Nguyễn Văn Phong - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, Bà Lê Thị Mỹ Hướng - Kế toán trưởng - trình bày các báo cáo tài chính, tài sản Công ty, Bà Dương Thị Hậu - Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên được Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc ủy quyền trình bày các tờ trình về phân bổ cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán, bổ sung lĩnh vực hoạt động mới;... Sau khi nghe và góp ý, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các văn kiện nêu trên.

20200610-DHDCD-2020-2.jpg

 20200610-DHDCD-2020-3.jpg

20200610-DHDCD-2020-4.jpg

20200610-DHDCD-2020-5.jpg

20200610-DHDCD-2020-6.jpg

Phát biểu tại Đại Hội, ông Nguyễn Phú - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng - biểu dương tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Công ty đã cũng nhau nỗ lực từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn khi chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Ông cũng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Sở Xây dựng giao trong thời gian vừa qua và mong muốn Công ty tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành Xây dựng nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói chung.

20200610-DHDCD-2020-7.jpg

Phát biểu bế mạc Đại Hội, ông Lê Tú - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đánh giá khái quát những thành tựu cũng như những tồn tại, khó khăn của Công ty trong năm 2019, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty trong suốt thời gian qua. Các năm tới là giai đoạn đầy khó khăn, thử thách đối với Công ty do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và tình hình kinh tế chung có nhiều khó khăn, để có thể hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó, Công ty cần nêu cao và thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương” với tinh thần, thái độ làm việc của từng cá nhân, đơn vị thuộc Công ty cần được phát huy cao độ. Với sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên đầy năng lực, kinh nghiệm và đã nhiều năm gắn bó, chắc chắn Công ty sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách để phát triển mạnh mẽ và bền vững ./. 

20200610-DHDCD-2020-8.jpg

                                                                            Tin bài: Ths. Lê Thị Mỹ Hướng


Ngày đưa tin:  10/06/2020
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2023-2028
Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117