TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ sáu, 19/08/2022
QUY HOẠCH
Quy hoạch chung xây dựng (1/2.000) Cửa khẩu phụ Tây Giang giai đoạn đến năm 2020 và 2030

Chủ đầu tư: BQL Khu Kinh tế của khẩu tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực tư vấn: Khảo sát, lập quy hoạch.

Giá trị tư vấn: 1.555.441.559 đồng

Hoàn thành: Ngày 18/02/2016 theo Quyết định số 609/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam

20150507 Cua khau phu Tay Giang - KT 4.jpg

Ngày đưa tin:  23/03/2016
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2022 v/v thay đổi địa chỉ TSLV CTy
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhà làm việc và lưu trữ tài liệu huyện Phú Ninh
Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Điều chỉnh Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu dân cư Tây Sông Ba đến Quốc Lộ Trường Sơn Đông, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hội trường UBND huyện Phước Sơn
Khu dân cư nông thôn xã Cát Khánh (9,36ha)
Đường bao Nguyễn Hoàng thành phố Tam Kỳ
Hoàn thiện cảnh quan hồ điều hòa An Xuân và khu vực xung quanh hồ.
1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Kencert; Số: 13222100 ngày 24/01/2021
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117