TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Chủ nhật, 22/05/2022
THÔNG TIN CHUNG
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Công ty cổ phần VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUẢNG NAM

            Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tiền thân là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 732/QĐ-UB ngày 16/5/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam.

            Thực hiện các chức năng Tham gia quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc - đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng, Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam luôn có được sự tin cậy của UBND tỉnh, Sở Xây dựng và của khách hàng.

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT: ThS.KS. LÊ TÚ - ĐT: 0913478484

Thành viên HĐQT: 

- ThS.KTS. NGUYỄN VĂN PHONG 

- ThS.KSXD. VÕ NGUYÊN VƯƠNG

- ThS. LÊ THỊ MỸ HƯỚNG 

- ThS.KTS. NGÔ NGỌC HÙNG

1. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc: ThS.KS. LÊ TÚ - ĐT: 0913478484; Email: letu.qna@gmail.com

Phó Tổng Giám đốc: ThS.KTS. NGUYỄN VĂN PHONG - ĐT: 0905525599, Email: ngphongtk@gmail.com

Phó Tổng Giám đốc: ThS.KSXD. VÕ NGUYÊN VƯƠNG - ĐT: 0903538106; Email: vonguyenvuong@gmail.com

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

            -  Xây dựng, triển khai và kiểm soát Kế hoạch, Tiến độ.

            -  Quan hệ và Giải quyết yêu cầu Khách hàng.

            -  Quản trị Nhân sự, Lao động, Tiền lương.

            -  Quản lý Tài chính, Tài sản công và Thanh quyết toán.

Trưởng phòng - Kế toán trưởng: ThS. LÊ THỊ MỸ HƯỚNG - ĐT: 3810912, 0914228339; Email: huongle81976@gmail.com

3. PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

            - Thiết kế đồ án quy hoạch.

            - Thiết kế đồ án công trình xây dựng.

            - Lập dự án đầu tư.

Phụ trách phòng:  ThS.KTS. NGUYỄN VĂN PHONG - Phó Tổng Giám đốc - ĐT: 0905525599, Email: ngphongtk@gmail.com.

Phó Trưởng phòng:  ThS.KTS. PHẠM QUỐC TUẤN - ĐT: 0931956299, Email: phamquoctuanvqh@gmail.com.

Phó Trưởng phòng:  KS. NGUYỄN ANH VŨ - ĐT: 0909967337, Email: anhvuvqh@gmail.com.

4. PHÒNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

            - Thiết kế đồ án các công trình hạ tầng kỹ thuật.

            - Tư vấn Kinh tế xây dựng và đầu tư.

            - Lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu.

            - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

            - Tư vấn quản lý dự án.

            - Định giá công trình xây dựng.

            - Kiểm định chất lượng công trình, cấu kiện, vật liệu xây dựng.

Phụ trách phòng:  ThS.KSXD. VÕ NGUYÊN VƯƠNG - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐT: 0903538106; Email: vonguyenvuong@gmail.com

5. PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THÔNG TIN QUY HOẠCH

- Tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc.

- Nghiên cứu và tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý kiến trúc đô thị; lập và triển khai ứng dụng các thiết kế mẫu các công trình công cộng, nhà ở đặc thù.

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lý đô thị.

- Xây dựng và quản trị hệ thống thông tin dữ liệu quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Tham gia phản biện các đồ án quy hoạch, kiến trúc không do Viện thực hiện.

- Tham gia các hội đồng khoa học cấp tỉnh đối với các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng bản tin quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật của Viện.

- Quản lý chất lượng hồ sơ chuyên môn do Viện thực hiện.

Trưởng phòng: ThS.KTS. LÊ TRUNG THÔNG - ĐT: 2211483, 0988790390; Email: trungthongvqhqnam@gmail.com

6. PHÒNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

            - Khảo sát và Đo đạc, lập bản đồ địa hình, địa chính.

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.

- Khảo sát tài nguyên nước và vật liệu xây dựng.

Trưởng phòng: KS. ĐẶNG ĐỨC HIỆU - ĐT: 0913419391; Email: hieuksvqh@gmail.com

Cập nhật ngày 25/2/2021

Ngày đưa tin:  25/02/2021
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Viện Quy hoạch ĐT-NT Quảng Nam năm 2021
Tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hướng dẫn dọn dẹp và làm nhẹ file AutoCad
8 Công trình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam vang danh thế giới
10 công trình kiến trúc độc đáo sẽ hoàn thành trong năm 2020
Công bố Quy hoạch phân khu 10 - Trung tâm Công nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
Khởi công xây dựng công trình Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam
Các nhà khoa học chế tạo thành công bê tông uốn cong chịu được động đất
1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI JSC - Võ Văn Mỹ: 0982448117