TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TIN TỨC LIÊN HỆ Thứ tư, 21/11/2018
THÔNG TIN CHUNG
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Công ty cổ phần VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUẢNG NAM

            Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tiền thân là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 732/QĐ-UB ngày 16/5/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam.

            Thực hiện các chức năng Tham gia quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc - đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng, Công ty cổ phần Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam luôn có được sự tin cậy của UBND tỉnh, Sở Xây dựng và của khách hàng.

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT: ThS.KS. LÊ TÚ - ĐT: 0913478484

Thành viên HĐQT: 

- ThS.KTS. NGUYỄN VĂN PHONG 

- KSXD, CN. VÕ NGUYÊN VƯƠNG

- ThS. LÊ THỊ MỸ HƯỚNG 

- ThS.KTS. NGÔ NGỌC HÙNG

1. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc: ThS.KS. LÊ TÚ - ĐT: 0913478484; Email: letu.qna@gmail.com

Phó Tổng Giám đốc: ThS.KTS. NGUYỄN VĂN PHONG - ĐT: 0905525599, Email: ngphongtk@gmail.com

Phó Tổng Giám đốc: KSXD, CN. VÕ NGUYÊN VƯƠNG - ĐT: 0903538106; Email: vonguyenvuong@gmail.com

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

            -  Xây dựng, triển khai và kiểm soát Kế hoạch, Tiến độ.

            -  Quan hệ và Giải quyết yêu cầu Khách hàng.

            -  Quản trị Nhân sự, Lao động, Tiền lương.

            -  Quản lý Tài chính, Tài sản công và Thanh quyết toán.

Trưởng phòng - Kế toán trưởng: ThS. LÊ THỊ MỸ HƯỚNG - ĐT: 3810912, 0914228339; Email: huongle81976@gmail.com

3. PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

            - Thiết kế đồ án quy hoạch.

            - Thiết kế đồ án công trình xây dựng.

            - Lập dự án đầu tư.

Phụ trách phòng:  Ths.KTS. NGUYỄN VĂN PHONG - Phó Tổng Giám đốc - ĐT: 0905525599, Email: ngphongtk@gmail.com

4. PHÒNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

            - Thiết kế đồ án các công trình hạ tầng kỹ thuật.

            - Tư vấn Kinh tế xây dựng và đầu tư.

            - Lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu.

            - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

            - Tư vấn quản lý dự án.

            - Định giá công trình xây dựng.

            - Kiểm định chất lượng công trình, cấu kiện, vật liệu xây dựng.

Phụ trách phòng:  KSXD, CN. VÕ NGUYÊN VƯƠNG - ĐT: 0903538106; Email: vonguyenvuong@gmail.com

5. PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THÔNG TIN QUY HOẠCH

- Tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc.

- Nghiên cứu và tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý kiến trúc đô thị; lập và triển khai ứng dụng các thiết kế mẫu các công trình công cộng, nhà ở đặc thù.

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lý đô thị.

- Xây dựng và quản trị hệ thống thông tin dữ liệu quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Tham gia phản biện các đồ án quy hoạch, kiến trúc không do Viện thực hiện.

- Tham gia các hội đồng khoa học cấp tỉnh đối với các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng bản tin quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật của Viện.

- Quản lý chất lượng hồ sơ chuyên môn do Viện thực hiện.

Trưởng phòng: ThS.KTS. LÊ TRUNG THÔNG - ĐT: 2211483, 0988790390; Email: trungthongvqhqnam@gmail.com

6. PHÒNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

            - Khảo sát và Đo đạc, lập bản đồ địa hình, địa chính.

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.

- Khảo sát tài nguyên nước và vật liệu xây dựng.

Trưởng phòng: KS. ĐẶNG ĐỨC HIỆU - ĐT: 0913419391; Email: hieuksvqh@gmail.com

Cập nhật ngày 09/10/2018

Ngày đưa tin:  09/10/2018
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn FPT đặt vấn đề đầu tư dự án khu đô thị giáo dục - công nghệ cao tại Quảng Nam
“Xây dựng thành phố thông minh hơn bằng các giải pháp số”
Kiến Trúc Sư Renzo Piano đối đáp chủ đầu tư Việt Nam
Vui Tết Trung thu 2018
Nếu phụ nữ làm Kiến trúc?
Giải pháp thay thế tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà
VTN Architects đoạt giải thưởng kiến trúc quốc tế IAA 2018 với Bình House và The Lantern-Nanoco Gallery
Nghiên cứu, tham khảo quy hoạch và phát triển đô thị tại Thái Lan
Gạch mới giúp xây nhà mát mẻ hơn nhiều
Thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030
1 / 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bản quyền của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Địa chỉ: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam; ĐT-Fax: 0235 3810913; Email: quyhoachqnam@gmail.com
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Bureau Veritas; Số: VN.4137277/Q ngày 01/6/2018
Design by CTI SJC - Võ Văn Mỹ: 0982448117